Tekst z opisem projektu w PDF - TUTAJ

Tekst łatwy do czytania (ETR) - poniżej

W ramach projektu powstaje kurs online w Polskim Języku Migowym (PJM).
Będziemy realizować działania projektowe od maja do października 2024 roku.
Projekt finansujemy z programu Narodowego Centrum Kultury: „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.
Tytuł kursu e-learningowego to „Przygody w krainie dziwnych słów".

Chcemy przybliżyć osobom głuchym i słabosłyszącym znaczenie:

 • popularnych terminów literackich,
 • związków frazeologicznych.

Zakładamy, że kurs online:

 • podniesie poziom znajomości języka polskiego,
 • ułatwi funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • będzie pomocą dydaktyczną dla nauczycieli pracujących z głuchą młodzieżą.

Opracujemy filmy z tłumaczeniem na PJM:

 • około 35 filmów do bazy słownikowej z terminami literackimi i związkami frazeologicznymi,
 • około 12 filmów narracyjnych do kursu online.

Filmy będą miały atrakcyjną grafikę oraz napisy na YouTube.

Kurs online zostanie stworzony w specjalnym programie do e-learningu.
Dostępny będzie bezpłatnie poprzez stronę przeglądarki internetowej.

Kurs będzie składać się z dwóch obszarów:

 • Pierwszy przeznaczony bardziej dla uczniów.
  Obejmie grę interaktywną, która uczy przez zabawę.
 • Drugi przeznaczony bardziej dla nauczycieli lub rodziców.
  Obejmie bazę słownikową ułożoną w odpowiednie kategorie.

Projekt realizujemy w partnerstwie ze szkołami dla niesłyszących i słabosłyszących w Polsce.
Zostaną one zaangażowane w testowanie i opiniowanie kursu e-learningowego.

 

Co znajdziesz na stronie?

 

 1. Pomysł, realizacja, testowanie kursu TUTAJ
 2. Tematyka kursu TUTAJ
 3. Jak korzystać z kursu? TUTAJ
 4. Dostęp do kursu TUTAJ
 5. Odbiorcy kursu TUTAJ
 6. Partnerzy TUTAJ
 7. Zespół TUTAJ
 8. Finansowanie TUTAJ

 

1. Pomysł, realizacja, testowanie kursu

Pomysł narodził się podczas rozmowy z nauczycielkami pracującymi
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie.
Projekt realizujemy od maja do października 2024 roku:

 • maj-sierpień – opracowanie tekstów, filmów i kursu,
 • wrzesień-październik – testowanie i konsultowanie kursu,
 • listopad – udostępnienie ostatecznej wersji.

W testowaniu wezmą udział uczniowie i nauczyciele partnerskich szkół dla niesłyszących i słabosłyszących w Polsce
oraz wszystkie chętne osoby.
Na podstawie zgłoszonych uwag wprowadzimy poprawki, by ulepszyć kurs.

2. Tematyka kursu

Kurs będzie omawiać wybrane hasła ze słownika terminów literackich oraz wybrane, najbardziej popularne związki frazeologiczne.

 

3. Jak korzystać z kursu?

W przygotowaniu.

 

4. Dostęp do kursu

Kurs i materiały dodatkowe udostępniamy bezpłatnie w ostatecznej wersji w listopadzie 2024 roku.
We wrześniu i październiku 2024 roku można wziąć udział w testowaniu kursu TUTAJ.


5. Odbiorcy kursu

Kurs kierujemy przede wszystkim do głuchych i słabosłyszących uczniów i ich rodziców.
Z materiałów zawartych w kursie skorzystają nauczyciele pracujący z głuchą młodzieżą.
Dodatkowo skorzystają osoby uczące się języka migowego.


6. Partnerzy

Jeśli chcą Państwo zostać partnerem projektu, zapraszamy do kontaktu.
Projekt realizujemy w partnerstwie ze szkołami dla niesłyszących i słabosłyszących w Polsce:

....


7. Zespół

 • Koordynacja: Tomasz Mazurek, Agnieszka Słomian
 • Promocja: Tomasz Mazurek, …..
 • Autorzy tekstów: Tomasz Mazurek, Agnieszka Słomian, …..
 • Tłumaczenie na PJM: ….
 • Grafika i montaż filmów: Tomasz Mazurek
 • Skład kursu e-learningowego: Tomasz Mazurek
 • Redakcja i korekta tekstów (dostępność): Agnieszka Słomian
 • Korekta surdopedagogiczna, napisy: …
 • Konsultacja kursu (merytoryka): …

Testerzy:
Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w testowaniu kursu i przekazały nam swoje uwagi.


8. Finansowanie

Grantodawca sfinansuje 80% kosztów projektu.
Pozostałe 20% musimy zapewnić z darowizn.
Jeśli chcą Państwo wesprzeć projekt finansowo, zapraszamy TUTAJ.