Dawno temu...

Dawno temu (kiedy w głowach grała nam melodia beztroskiego dzieciństwa) ojciec zabierał nas czasami do pracy. Czasami też odwiedzaliśmy jego brata, wujka Leszka. W jednym i drugim miejscu ojciec przestawał mówić głosem, zaczynał mówić rękami. Nie potrafiliśmy tak jak on rozmawiać rękami – tata zwracał się do nas „normalnie”, słowami – ale nie było w tym dla nas nic dziwnego, że tata czasem rozmawia rękami. W naszych małych głowach po prostu byli ludzie i tacy i tacy. Tak samo, bez zbędnych analiz, wiedzieliśmy, że do ojca można mówić lekko tylko podniesionym głosem, równie dobrze jak zupełnie bezgłośnie, ale za to wyraźnie  – pod warunkiem, że na nas patrzy.
Dopiero dużo, dużo później  poznaliśmy takie słowa jak: segregacja, integracja, niepełnosprawność, internat, specjalny, inwalida i wiele innych…

Fundacja powstała 8 października 2005 r. w pierwszą rocznicę nagłej śmierci naszego Taty Marka Mazurka, wieloletniego dyrektora SOSW dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka przy ul. Grochowej 19 w Krakowie. Z wielkim zaangażowaniem walczył on o polepszenie sytuacji życiowej, czy to edukacyjnej, czy materialnej młodzieży niesłyszącej. Pragniemy kontynuować jego misję przełamywania barier pomiędzy światem ciszy a światem dźwięków i łamania stereotypowego podejścia do osób niesłyszących.

Nasza działalność ma na celu uwrażliwienie słyszącej części społeczeństwa na odmienną, ale całkowicie pełnoprawną, tożsamość językowo-kulturową Głuchych.

Promujemy filozofię dwujęzyczności w odniesieniu do dzieci i dorosłych Głuchych, propagować informacje na temat polskiego języka migowego oraz innych sposobów komunikowania się z osobami niesłyszącymi.

Pragniemy także, wykorzystując nowoczesne technologie, angażować się w  skierowane do Głuchych uczniów programy edukacyjne prezentujące treści w języku migowym.