Uważasz, że nasze projekty są ważne społecznie i mogą poprawić sytuację edukacyjną g/Głuchych w Polsce?
Jeśli tak, pomóż nam się rozwijać i kontynuować działalność, poprzez wpłatę darowizny bezpośrednio na konto Fundacji.

Dane do przelewu:

„Między Uszami” - Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka
ul. Salwatorska 5/8
30-109 Kraków  

Tytuł przelewu: „Darowizna na cele statutowe
Numer konta (mBank): 03 1140 1081 0000 2144 3100 1001