MIĘDZY USZAMI - Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących Im. Marka Mazurka

Salwatorska 5/8

30-109 Kraków

REGON: 120119604

KRS: 0000242255

mail: [email protected]

telefon: +48 888 98 75 27 (Tomasz Mazurek)