Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej, więc nie zarabia pieniędzy.

 • Wszystkie produkty z projektów udostępniamy bezpłatnie.
 • W naszych projektach także można uczestniczyć bezpłatnie.

 

Po wymyśleniu projektu, próbujemy pozyskać dofinansowanie na jego realizację.
Jeśli otrzymamy grant, wtedy Fundacja:

 • zatrudnia zespół projektowy i podwykonawców,
 • realizuje działania projektowe,
 • może opłacić koszty administracyjne.

 

Wielu grantodawców wymaga finansowego wkładu własnego w wysokości około 10-15% kosztów realizacji projektu.
Wtedy wkład własny zapewniamy z darowizn przekazanych przez zarząd Fundacji, aktywnych działaczy lub osób zewnętrznych.

Jeśli nie pozyskamy dotacji na realizację projektów:

1) Nie mamy z czego sfinansować wynagrodzeń dla osób, które zajmują się Fundacją, czyli:

 • prowadzą media społecznościowe i www,
 • utrzymują  kontakty zewnętrzne,
 • piszą wnioski o dofinansowanie projektów,
 • dbają o aspekty prawno-księgowe wynikające z przepisów prawa.

Wtedy działamy jako wolontariusze, wykonując wszystko bezpłatnie w wolnym czasie.

2) Nie mamy z czego sfinansować kosztów stałych funkcjonowania, takich jak:

 • obsługa miesięczna przez biuro rachunkowe,
 • obsługa telekomunikacyjna i stron internetowych,
 • opłaty bankowe i inne koszty operacyjne.

Wtedy te koszty porywamy właśnie z darowizn przekazanych przez zarząd Fundacji, aktywnych działaczy lub osób zewnętrznych.

 

Dlatego każda złotówka jest dla nas ważna, by podtrzymać ciągłość naszych działań, zwłaszcza wtedy, kiedy nie realizujemy projektów.

Zostań naszym darczyńcą!