Marek Mazurek urodził się we wsi Miedźno pod Częstochową, 18 lipca 1943 roku. We wczesnym dzieciństwie z powodu szkarlatyny i złej opieki medycznej stracił zupełnie słuch w prawym uchu, w lewym zaś ubytek wynosił 80%. Mimo niepełnosprawności słuchowej ukończył szkołę miejscową podstawową oraz technikum w Częstochowie.

Olbrzymi wkład w wykształcenie Marka Mazurka włożyła jego matka, Józefa, z zawodu polonistka, nauczająca także języka francuskiego i niemieckiego, pedagog z pasji i powołania. Po ukończeniu technikum Marek Mazurek znalazł pracę w Częstochowie, jego determinacja pomogła mu pokonywać kolejne przeszkody na drodze do dalszego rozwoju. Po kilku latach zdał na Politechnikę w Częstochowie, początkowo uczęszczał na studia zaoczne, potem na dzienne. Po ukończeniu studiów przeniósł się do Krakowa i podjął pracę w biurze projektów. Zaczął aktywnie działać w środowiskach osób niepełnosprawnych słuchowo. W 1971 roku ożenił się z Wandą Kulczycką, absolwentką Collegium Medicum UJ. Na początku lat osiemdziesiątych zatrudnił się jako wychowawca w Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Młodzieży Niesłyszącej przy ul. Pędzichów w Krakowie. Nauczał tam także przedmiotów ścisłych, matematyki i fizyki. Jego szybka kariera i popularność w Ośrodku zaowocowały wybraniem go w 1989 roku na dyrektora tej placówki. Piętnastoletni okres jego rządów zaowocował rozwojem i modernizacją Ośrodka, który został przeniesiony na ul. Grochową. Powstały tam nowe warsztaty, sala gimnastyczna, gruntownie odnowione zostały budynki, w których znalazła się szkoła i internat. Kierowanie Ośrodkiem zabierało mu dużo czasu, kosztowało go wiele zdrowia, jednak dbałość o coraz lepsze kształcenie młodzieży niesłyszącej było jego prawdziwą pasją. Niestety pasja ta kosztowała go największą cenę. Zmarł nagle, 8 października 2004 roku na zawał serca. By kontynuować wielkie dzieło, które prowadził przez całe swoje zawodowe życie, jego dzieci, Ewa i Tomasz, dzięki donacji złożonej przez Wandę Mazurek, założyły fundację Jego imienia, która w rocznicę jego śmierci, 8 października 2005, rozpoczęła swoją działalność.

 

 

„Myślę, że miałem w życiu dużo szczęścia, spotykałem ludzi, którzy nie bacząc na mój uszkodzony słuch, potrafili wydobyć ze mnie siłę i energię, której nawet u siebie nie podejrzewałem.” - Marek Mazurek 1943 - 2004