Zespół Fundacji Między Uszami stworzył dla Ciebie jedyny w swoim rodzaju kurs e-learningowy na temat Kultury Głuchych. Pracowaliśmy nad nim od lipca do listopada 2020 r. dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Ten bezpłatny kurs jest skierowany zarówno do osób niesłyszących, jak i słyszących. Zapoznaj się z informacjami o kursie, a następnie zapraszamy do jego przerobienia lekcja po lekcji ;)

CELE KURSU

 • zapoznanie z genezą i historią Kultury Głuchych;
 • przybliżenie słynnych osób oraz instytucji w Polsce i na świecie, które działały (i działają) na rzecz głuchych;
 • omówienie specyfiki funkcjonowania społeczności osób głuchych;
 • dodatkowo dla niesłyszących: usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy na temat Kultury Głuchych oraz wpływ na kształtowanie tożsamości w duchu Kultury Głuchych;
 • dodatkowo dla słyszących: przybliżenie specyfiki głuchoty pod kątem fizjologicznym i psychologicznym, zapoznanie z podstawowymi zasadami komunikowania się z głuchymi (savoir vivre).

 

ODBIORCY KURSU

 • Osoby niesłyszące: zainteresowane rozszerzeniem swojej wiedzy o Kulturze Głuchych; uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studenci; nauczyciele, edukatorzy, przedsiębiorcy, pracownicy; dorośli, seniorzy.
 • Osoby słyszące: zainteresowane poznaniem Kultury Głuchych; uczestnicy kursów języka migowego; członkowie rodzin osób głuchych, tłumacze języka migowego; osoby mające styczność z niesłyszącymi: urzędnicy, pracownicy instytucji społecznych, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury, członkowie organizacji pozarządowych, pracownicy służby zdrowia, duchowni, funkcjonariusze służb porządkowych.
 • Instytucje – kurs jako element szkolenia swoich kadr, które świadczą usługi na rzecz osób głuchych: biura osób niepełnosprawnych, centra planowania kariery zawodowej; oddziały terenowe PZG; urzędy pracy, urzędy samorządowe, NGO, instytucje otoczenia biznesu.

 

LOGOWANIE DO KURSU

Kurs został zamieszczony na platformie Moodle pod adresem: https://platforma.miedzyuszami.pl

Oferujemy Ci pełną elastyczność, możesz go przejść od początku do końca lub przerobić tylko wybrane fragmenty. W tym celu musisz zarejestrować się na platformie e-learningowej Fundacji Między Uszami.

Wystarczy wymyślić nazwię użytkownika i hasło, wpisać swój mail, imię i nazwisko (imię i nazwisko będzie potrzebne do certyfikatu na zakończenie kursu).

Na wpisany mail przyjdzie wiadomość z linkiem aktywacyjnym...

... który przeniesie Cię znów do Panelu, gdzie po kliknięciu przycisku "Zapisz mnie", otrzymasz dostęp do kursu.

System będzie sprawdzać Twoją wiedzę za pomocą quizów na koniec każdego modułu i zapisywać Twoje wyniki. Jeśli przejdziesz wszystkie lekcje i quizy, na koniec otrzymasz certyfikat ukończenia kursu.

 

ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

Treści w kursie przekazywane są za pomocą tekstu pisanego i filmów z lektorem PJM. Filmy te wzbogacone są o zdjęcia i grafiki ilustrujące omawiane fragmenty, mają możliwość włączenia napisów, zmiany szybkości transferu i udostępniania. Do kursu stworzono ponad 40 filmów, każdy z nich trwa od 1 do 2,5 minut. Łącznie wszystkie filmy w PJM do kursu trwają ok. 65 minut. Kurs został podzielony na następujące Moduły i Lekcje:

Moduł 1. Historia Kultury Głuchych

 • Lekcja 1. Zjawisko głuchoty w historii
 • Lekcja 2. Osoby i instytucje działające na rzecz głuchych w przeszłości (Polska i świat): Charles Michel de l’Eppee, Jakub Falkowski, Ks. Teofil Jagodziński, William Stokoe, Uniwersytet Gallaudet, Galicyjskie Stowarzyszenie Głuchych „Nadzieja” we Lwowie, Polski Związek Towarzystw Głuchoniemych.
 • Lekcja 3. Emancypacja głuchych (Polska i świat)
 • Lekcja 4. Znane osoby głuche w historii (Polska i świat): Helen Keller
 • Lekcja 5. Geneza i powstanie Kultury Głuchych

Przykładowa lekcja:

Moduł 2. Współczesność Kultury Głuchych

 • Lekcja 1. Współczesne  przykłady i emancypacje KG (Polska i świat): Uniwersytet Gallaudet, Festival Clin d’Oeil, Głusi Mają Głos, studia podyplomowe z PJM, projekt „Nie Bądź Głuchy Na Kulturę”
 • Lekcja 2. Najważniejsze funkcjonujące obecnie instytucje działające na rzecz głuchych – Polska: Instytut Historii Głuchych „Surdus Historicus”, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, Polski Związek Głuchych, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym – ECHO, Fundacja Między Uszami, Fundacja Kultura Bez Barier, Akademia Młodych Głuchych, Fundacja Deaf Respect
 • Lekcja 3. Najważniejsze funkcjonujące obecnie instytucje działające na rzecz głuchych – Świat: Światowa Federacja Głuchych, Europejska Unia Głuchych (EUG), Europejskie Forum Tłumaczy Języka Migowego, Deaf Child Worldwide
 • Lekcja 4. Znane osoby/osobowości głuche żyjące, lub zmarłe stosunkowo niedawno (Polska i świat): Iwona Cichosz, Marlee Matlin, Nyle DiMarco, Bernard Bragg
 • Lekcja 5. Poezja Migowa
 • Lekcja 6. Visual Vernacular

Przykładowa lekcja:

Moduł 3. Charakterystyka głuchoty i zasady komunikacji z głuchymi

 • Lekcja 1. Fizjologiczne aspekty głuchoty
 • Lekcja 2. Klasyfikacja uszkodzeń słuchu
 • Lekcja 3. Psychologiczne aspekty głuchoty
 • Lekcja 4. Najważniejsze zasady języka migowego
 • Lekcja 5. Rola przestrzeni, mimiki i mowy ciała w języku migowym
 • Lekcja 6. Komunikacja z osobami głuchymi

Przykładowa lekcja:

WYWIADY

W ramach projektu powstały 4 wywiady ze znanymi osobami w środowisku głuchych, które opowiedziały o różnych aspektach KG. Powstało łącznie ponad 60 min. wywiadów, które trwają ok. 15-18 minut. Każdy z nich został poddany transkrypcji i umieszczony na stronie projektu oraz YouTube Fundacji wraz z tłumaczeniem.

 • Erwan Cifra – Głuchy z Francji, trener Visual Vernacular (VV), wiele razy był w Polsce i prowadził warsztaty VV, uczy się i stara się migać w PJM.

 • Marek Lasecki – Głuchy artysta malarz, pracował wiele lat w redakcji "Świata ciszy", a obecnie pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie.

 • Mateusz Borowski – Głuchy nauczyciel wychowania fizycznego oraz języka migowego. Do tej pory brał on udział w licznych zawodach lekkoatletycznych.

 • Małgorzata Talipska – Głucha nauczycielka akademicka, badaczka, aktywistka działająca m.in. w Polskiej Radzie Języka Migowego, w Radzie Osób Niepełnosprawnych oraz w Fundacji Instytut Spraw Głuchych.

 

Każdy z wywiadów składa się z następujących pytań:

 • Krótka prezentacja - osoba z wywiadu mówi kilka słów o sobie.
 • Czym jest dla Ciebie Kultura Głuchych?
 • Co słyszący powinni wiedzieć o Kulturze Głuchych?
 • Czy możesz wymienić 3 (lub więcej) osoby, które według Ciebie mają duży wpływ na Kulturę Głuchych (w Polsce albo na Świecie)?
 • Czy możesz wymienić jakieś instytucje, które według Ciebie mają duży wpływ na Kulturę Głuchych (w Polsce albo na Świecie)?

 

PROMOCJA KURSU NA FACEBOOKU

Wszystkie posty związane z kursem, które opublikowaliśmy na FB Między Uszami oznaczyliśmy następującymi hashtagami: #KulturaGłuchychWczorajiDziś #Kulturawsieci #Elearning #KursOnline #Głusi – Poszukaj, może znajdziesz coś ciekawego ;)

By dotrzeć do większej ilości internautów, stworzyliśmy wydarzenie trwające od 15.12.2020 do 29.12.2020 r. https://fb.me/e/4FT3mJkvU - Zaproś swoich znajomych i śledź posty!

 

ZESPÓŁ

Ten projekt stworzyły następujące osoby:

 • Tomasz Mazurek – koncepcja, aspekty merytoryczne, prace nad scenariuszem, montaż i grafiki, promocja;
 • Agnieszka Słomian – koncepcja, aspekty merytoryczne i administracyjne, promocja;
 • Katarzyna Szymura – prace nad scenariuszem, lektorka PJM;
 • Marek Piechocki – operator kamery;
 • Ada Borówczak – grafiki;
 • Magdalena Sipowicz – transkrypcja i napisy.

 

FINANSOWANIE


<!-- [if gte mso 9]>