Między Uszami

O Nas

Dawno temu (kiedy w głowach grała nam melodia beztroskiego dzieciństwa, a za oknami hulał szary wiatr przełomu lat siedemdziesiatych i osiemdziesiątych) ojciec zabierał nas czasami do pracy. Czasami odwiedzaliśmy też brata ojca, wujka Leszka. W jednym i drugim miejscu ojciec przestawał mówić głosem, zaczynał mówić rękami. Mimo, że nie potrafiliśmy tak jak ojciec rozmawiać rękami – tata zwracał się do nas „normalnie”, słowami – nie było w tym dla nas nic specjalnie dziwnego, nieraz przecież w domu pojawiali się goście „mówiący inaczej”. W naszych małych głowach po prostu byli ludzie i tacy i tacy. Tak samo, bez zbędnych analiz, wiedzieliśmy, że do ojca można mówić lekko tylko podniesionym głosem, równie dobrze jak zupełnie bezgłośnie, ale za to wyraźnie  – pod warunkiem, że na nas patrzy.
Dopiero dużo, dużo później  poznaliśmy takie słowa jak: segregacja, integracja, niepełnosprawność, internat, specjalny, inwalida i wiele innych…

Fundacja powstała 8 października 2005 r. w pierwszą rocznicę nagłej śmierci naszego Taty Marka Mazurka, wieloletniego dyrektora SOSW dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka przy ul. Grochowej 19 w Krakowie. Z wielkim zaangażowaniem walczył on o polepszenie sytuacji życiowej, czy to edukacyjnej, czy materialnej młodzieży niesłyszącej. Pragniemy kontynuować jego misję przełamywania barier pomiędzy światem ciszy a światem dźwięków i łamania stereotypowego podejścia do osób niesłyszących.

„Myślę, że miałem w życiu dużo szczęścia, spotykałem ludzi, którzy nie bacząc na mój uszkodzony słuch, potrafili wydobyć ze mnie siłę i energię, której nawet u siebie nie podejrzewałem.”

Nasza działalność ma na celu uwrażliwienie słyszącej części społeczeństwa na odmienną, ale całkowicie pełnoprawną, tożsamość językowo-kulturową Głuchych.

Chcemy promować filozofię dwujęzyczności w odniesieniu do dzieci i dorosłych Głuchych, propagować informacje na temat polskiego języka migowego, systemu zapisu migów SignWriting oraz innych sposobów komunikowania się z osobami niesłyszącymi.

Pragniemy także, wykorzystując nowoczesne technologie, angażować się w  skierowane do Głuchych uczniów programy edukacyjne prezentujące treści w języku migowym.

Pracujemy nad nowatorskim programem nauki języka angielskiego dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących – „ENGLISH IN HANDS”. Program wykorzystuje kinestetyczne kanały zapamiętywania w miejsce bodźców słuchowych. Dodatkowo uczy podobieństw między strukturą gramatyczną języka angielskiego i Polskiego Języka Migowego (PJM).

 

Działamy na granicy Świata Dźwięków i Świata Ciszy!