OPIS PROJEKTU

Grantodawca: Fundacja Orange
Program grantowy: III edycja Akademii Orange – innowacyjna edukacja kulturalna

Projekt: Opracowanie lektur szkolnych w języku migowym
Tytuł: MIGANE LEKTURY

Czas trwania projektu: 01-01-2012 – 01-06-2012
Miejsce realizacji: Kraków

Projektodawca: „Między Uszami” – Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka
Instytucja partnerska: SOSWdN im. J. Korczaka, Kraków, ul. Grochowa 19

Opis projektu:
Projekt zakładał realizację opracowań 6 lektur z języka polskiego z zakresu szkoły podstawowej dostosowanych dla dzieci niesłyszących.
Opracowania zostały zrealizowane w formie filmów w języku migowym z wykorzystaniem grafik stworzonych na warsztatach z młodzieżą niesłyszącą.
Celem filmów było przedstawienie treści lektur w sposób zrozumiały dla osób niesłyszących, zainspirowanie uczniów tematyką lektury i zmotywowanie ich do przeczytania jej w formie książkowej.
Projekt odbywał się w 3 etapach.
1. etap: Opracowanie scenariuszy do filmów;
2. etap: Warsztaty literacko-rysunkowe dla młodzieży niesłyszącej – wybrana grupa uczniów zapoznała się z treścią lektur i stworzyła do nich ilustracje;
3. etap: Realizacja filmów z udziałem lektora języka migowego i z wykorzystaniem grafik stworzonych przez uczniów.

W czasie projektu powstał również skrypt z zadaniami, ćwiczeniami do lekcji dotyczących opracowywanych lektur.

Cele projektu:
3 cele podstawowe i 3 cele pośrednie.
Cele podstawowe:
1. Zaprezentowanie opisu treści wybranych 6 lektur w formie przystępnej dla dzieci niesłyszących.
2. Podniesienie poziomu znajomości języka polskiego wśród uczniów niesłyszących.
3. Zmotywowanie uczniów do samodzielnego przeczytania lektury ze zrozumieniem.
Cele pośrednie:
1. Zaangażowanie wybranej grupy młodzieży niesłyszącej w proces twórczy (tworzenie ilustracji do lektur) i dyskusje nad scenariuszami (lepsze poznanie lektur).
2. Nauka wybranej grupy młodzieży podstawowych technik rysunku, grafiki, malarstwa.
3. Stworzenie pomocy dydaktycznej.


Powrót