Między Uszami

Marek Mazurek

Marek Mazurek urodził się we wsi Miedźno pod Częstochową, 18 lipca 1943 roku. Pierwsze lata po okupacji były dość ciężkie. We wczesnym dzieciństwie z powodu szkarlatyny i złej opieki medycznej Marek Mazurek stracił zupełnie słuch w prawym uchu, w lewym zaś ubytek wynosił 80%. Mimo niepełnosprawności słuchowej ukończył szkołę podstawową, oraz technikum w Częstochowie. Nie da się przecenić wkładu pracy jaki włożyła w wykształcenie syna jego matka, Józefa, z zawodu polonistka, nauczająca także języka francuskiego i niemieckiego. Po ukończeniu technikum Marek Mazurek znalazł pracę w Częstochowie, lecz jego ambicja pomogła mu pokonywać kolejne przeszkody na drodze do dalszego rozwoju. Po kilku latach zapisał się na Politechnikę w Częstochowie, najpierw na studiach zaocznych, potem dziennych. Po ukończeniu studiów przeniósł się do Krakowa i podjął pracę w biurze projektów. Zaczął aktywnie działać w środowiskach osób niepełnosprawnych słuchowo. W 1971 roku ożenił się z Wandą Kulczycką, absolwentką Collegium Medicum UJ. Na początku lat osiemdziesiątych zatrudnił się jako wychowawca w Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Młodzieży Niesłyszącej przy ul. Pędzichów w Krakowie. Nauczał tam także przedmiotów ścisłych, matematyki i fizyki. Jego szybka kariera i popularność w Ośrodku zaowocowały wybraniem go w 1989 roku na dyrektora tej placówki. Piętnastoletni okres jego rządów zaowocował rozwojem i modernizacją Ośrodka, który został przeniesiony na ul. Grochową. Powstały tam nowe warsztaty, sala gimnastyczna, gruntownie odnowione zostały budynki, w których znalazła się szkoła i internat. Kierowanie Ośrodkiem zabierało mu dużo czasu, kosztowało go wiele zdrowia, jednak dbałość o coraz lepsze kształcenie młodzieży niesłyszącej było jego prawdziwą pasją.

Niestety pasja ta kosztowała go największą cenę. Zmarł nagle, 8 października 2004 roku na zawał serca.

By kontynuować wielkie dzieło, które prowadził przez całe swoje zawodowe życie, jego dzieci, Ewa i Tomasz, dzięki donacji złożonej przez Wandę Mazurek, założyły fundację Jego imienia.

Zarejestrowana w KRS dnia 27 września 2005, „MIĘDZY USZAMI – KRAKOWSKA FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI NIESŁYSZĄCYCH IM. MARKA MAZURKA” w rocznicę jego śmierci, 8 października 2005 rozpoczyna swą działalność.