Między Uszami

Siła Rozwoju

tytul

Projekt „Siła Rozwoju” jest kursem e-learningowym w PJM skierowanym do osób głuchych, którego tematyką jest budowanie pewności siebie w życiu prywatnym i zawodowym.

Kurs składa się z 3 części: Poznaj siebie; Rozwiń swój potencjał; Podnieś swoją wartość.

Dzięki kursowi można:

  • zwiększyć wiedzę z zakresu osobistych kompetencji, typów osobowości zawodowej, rodzajów samooceny oraz sposobów podnoszenia własnej wartości,
  • wzmocnić umiejętności rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron oraz określania zainteresowań zawodowych,
  • nauczyć się jak radzić sobie z wewnętrznym krytykiem i niepowodzeniami,
  • poznać specjalistyczne pojęcia w PJM związane z rozwojem osobistym oraz poznać słowa pomagające opisać umiejętności i motywację.

Kurs zainstalowany jest na darmowej platformie Moodle,  aby go rozpocząć, wystarczy wejść na tę stronę – https://platforma.miedzyuszami.pl/login/index.php

Zachęcamy do utworzenia własnego konta na platformie. Dzięki temu będzie można śledzić swoje wyniki i postęp w nauce.

Jeśli jednak  nie chcesz zakładać konta, a chcesz zobaczyć jak wygląda kurs i przejść go, zaloguj się na platformę wykorzystując te dane:

login: test1

hasło: Maj2019%

Życzymy owocnej nauki! Warto wiedzieć więcej!


Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Innowacja przygotowana w ramach projektu: „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowanego przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w Łodzi.