Między Uszami

Leksykon Powstań Śląskich w Języku Migowym

Sto lat temu, w latach 1919 – 1921 Ślązacy wywalczyli przynależność sporej części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczpospolitej. Działo się to w niezwykle trudnej sytuacji, zarówno dla młodego państwa polskiego, zmagającego się z bolszewicką ofensywą, jak i dla samych Ślązaków, którzy swojego ducha wolności i pomysłowość przeciwstawiali potężnemu wciąż państwu niemieckiemu. Historia ta może być teraz dostępna w łatwy sposób również dla osób głuchych. Filmy z lektorem języka migowego przybliżą im takie postaci jak Korfanty, Zgrzebniok, Iksal, czy ważne wydarzenia w czasie powstań – Bitwa o Górę Świętej Anny, czy Bitwa pod Olzą.

plakat na www